ที่อยู่ : เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-346333

หมายเลขโทรสาร : 053-346900

E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( ใช้ในการ รับ-ส่งหนังสือราชการ )

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

แผนที่ อบต.