พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 175

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

แก้ไขต่อต้านทุจริต

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พร้อมผู้อำนวยการกอง พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

 

DSC 4079

นายจำรัส โป่งอ้วน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลแม่สูน  
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน