ที่อยู่:
400 หมู่ 1 ต.แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
053-346333
โทรสาร:
053-346900
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
สายตรงนายก 089-9561383
ข้อมูลอื่นๆ:

หากท่านมีเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรุณาแจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ของท่านที่นี่ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
หรือ แจ้งเรื่องโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๓๘๒
ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์  นิติกร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  ๐๘ ๑๐๓๔ ๓๑๑๗
นายวัจชลณ์  ขุนติ๊บ ตำแหน่ง นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ๐๘ ๔๑๗๒ ๑๐๐๖