พิมพ์
ฮิต: 989
  1. เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.oic.go.th/infocenter42/4215/ จะเข้าสู่เว็ปไซต์ตามภาพด้านล่าง
    1

  2. คลิ๊กเข้าสู่ กระดาน ถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
    2

  3. กดตรงแสดงข้อคิดเห็น / ส่งคำถาม ทำการกรอกข้อมูล ตามตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง ที่สำคัญอย่าลิมกรอก เบอร์โทรศัพท์ / Email / ช่องทางการติดต่อกลับนะครับ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ภายใน 2 วันทำการ

    คลกทน