menu
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 4336ท่าน
 
  

 
::. ขอเชิญร่วมงานวัน 12 สิงหาคม เทิดไท้องค์ราชินี และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ   .::
  

          กำหนดการจัดงานวัน 12 สิงหาคม เทิดไท้ องค์ราชินี และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์                            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร / ณ บริเวณโรงแว๊กซ์ส้มจักรพรรดิ์ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน /    อำเภอฝาง /จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 11 สิงหาคม 2554

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

เวลา                                                                           กิจกรรม

06.00 น.                                    - ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

                                                                          - มัคนายกกล่าวนำบูชาดอกไม้ ธูป เทียน รับศีล

06.30 น.                                    - ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

07.00 น.                                    - คณะผู้บริหารและประชาชนร่วมกันถวายปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

                                                                          - พระสงฆ์ผู้เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

                                                                          - รับพรจากพระสงฆ์

08.00 น.                                    - ถวายภัตตราหารเช้า แด่พระสงฆ์

                                                                          - รับประทานอาหารร่วมกัน

08.30 - 09.30 น.                         - อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับประชาชน ข้าราชการ ฯลฯ สวดบทพุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณ จำนวน 79 จบ

                                                  เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

                                                                - ลงทะเบียนเกษตรกรและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯของส่วนราชการ

                         09.00 – 12.00 น.                         - พิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ

          - การแสดงจำนวน 2 ชุด การแสดง 3 D , ฟ้อนโคมจีน จากโรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์

                 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรายงานสภาพทั่วไปของตำบลแม่สูน

- นายอำเภอฝางกล่าวต้อนรับ

                 - เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน

                 - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน

                 - ตีฆ้องชัยเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

                 - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย

                 - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามถวายพระพร

- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2554 และ

   เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 20 หน่วยงาน สินค้าธงฟ้าราคา

   ประหยัด  นิทรรศการการเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้าน

                 - การประกวดผลผลิตพืชในท้องถิ่น

                 - การประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้าน

13.00 – 18.00 น.                         - บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

                                                                          - ประกวดส้มตำลีลา  ( 13.30 น. )

18.00                                       - ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร อปพร. รสทป. สตบ.  กลุ่ม สตรีแม่บ้าน อสม.  

                                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   

                                                    นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา  สมาชิกชมรม สมาคมกลุ่มพลังมวลชนเข้าประจำที่

                                                    พร้อมกัน

                                                                                 - ลงทะเบียนเพื่อวางพานพุ่ม

19.00 น.                                     - การแสดงของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่

                                                                           - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ การแสดงชุด “ รวมใจไทย

                                                                           - โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา การแสดงชุด “ รำอธิษฐาน ”

19.39 น.                                     - ประธานในพิธี ขึ้นสู่บนเวที

                                                                           - ถวายคำนับ

                                                                           - เปิดกรวยดอกไม้

                                                                           - ถวายเครื่องราชสักการะ

                                                                           - ถวายคำนับ

                                                                           - ประธานกลับเข้าประจำที่

 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขึ้นถวายพาน ดอกไม้สด   

    พุ่มเงิน พุ่มทอง  ตามลำดับ

20.00 น.                                     - ประธานพิธี จุดเทียน

                                                                    - จุดเทียนต่อให้กับข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน

                                                                    - ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นพิธี

                                                                    - ประธานพิธี กล่าวถวายราชสดุดี

                                                                    - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (1 จบ) และเพลงสดุดีมหาราชินี (2 จบ) (ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง)

                                                                    - เสร็จสิ้นพิธีการ

การแต่งกาย

ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ   - ชุดพระราชทาน/สากลนิยม/พื้นเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/เสื้อสีฟ้า

บุคลากร                                    - ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พื้นเมือง/สุภาพ/เสื้อสีฟ้า

สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ       - เครื่องแบบตามสังกัด/สากลนิยม/พื้นเมือง/สุภาพ

กลุ่มพลังมวลชน                         - เครื่องแบบตามสังกัด

*เทียนเพื่อจุดถวายพระพรทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจะจัดเตรียมไว้ให้*

                                                                           


ประกาศ ณ วันที่ :  08/08/2554  views :  538  

 

 

 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน   อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 884196
Coppyright © 2010 www.maesoon.go.th.        Powered By Fangkingdom   โทร. 053 - 883249 www.fangkingdom.com
อ่านบอร์ดทั้งหมด สินค้าทั้งหมด